Система управління якості

Система управління якістю сертифікована за міжнародним стандартом ISO9001:2008

 

       У відповідності до наказу №69 від 05.03.2007 року на підприємстві запроваджено систему управління якістю та описано її в методиці процесу 26-01 «Надання комунальних послуг».

    Для удосконалення системи якості на підприємстві наказом №310 від 11.08.2010 року  було створено постійно діючу Раду з питань функціонування системи якості КП «УЖКГ».

    На підставі рішення Ради протокол №2 від 29.11.2010 року запропоновано прийняти нову редакцію та затвердити її в установленому порядку.

    Рішенням міського голови №26 від 17.02.2011року було затверджено нову редакцію методики процесу 26-01 «Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та централізоване водопостачання і водовідведення», яка діє зі змінами по даний час.

1.     Загальні відомості про процес

 1.1.   Дана методика процесу визначає порядок виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та централізованого водопостачання і водовідведення споживачам (підприємствам, установам, організаціям та жителям міста) відповідно до норм чинного законодавства.

1.2.   Загальна відповідальність за процес «Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та централізоване водопостачання і водовідведення» підтримку методики процесу в робочому стані покладається на директора комунального підприємства «Управління житлово-комунального господарства».

1.3.   Виконавець процесу – комунальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства».

1.4.   Розробка, перегляд методики процесу і внесення змін відбувається відповідно до вимог нормативно-правових актів України, Міжнародного стандарту ISO 9001-2008, розпорядчих документів Славутицької міської ради та її виконавчого комітету, а також розпорядчих документів підприємства.

1.5.   Споживачі послуг – підприємства, установи, організації та жителі міста.

 

2.     Скорочення та умовні позначення

 

 

   

АДС                – Аварійно-диспетчерська служба;

ВЗ                   – Відділ збуту;

Виконком       – Виконавчий комітет Славутицької міської ради;

ВМТЗ              – Відділ матеріально-технічного забезпечення;

ВОС                – Водоочисні споруди;

ВТВ                – Виробничо-технічний відділ;

КМУ               – Кабінет Міністрів України;

КОС                – Каналізаційно-очисні споруди;

КП «ЖКЦ»     – Комунальне підприємство «Житлово-комунальний центр»;

КП «УЖКГ»   – Комунальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства»;

ЛХАК             – Лабораторія хіміко-аналітичного контролю якості очищення стічних вод та контролю поверхневих вод;

РВ                   – Розрахунковий відділ;

ТМ                  – Теплові мережі;

ХАЛ                – Хіміко-аналітична лабораторія;

ЦК                   – Центральна котельня;

ЦТП                – Центральний тепловий пункт;

ЦТПК             – Цех теплових підземних комунікацій.

   

3.     Структура процесу

 3.1 Блок-схема процесу

 

Блок-схема процесу «Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та централізоване водопостачання і водовідведення» наведена на Рис. 3.1.

  

 

Рис. 3.1 Блок-схема процесу «Виробництво, транспортування постачання теплової енергії та централізованого водопостачання і водовідведення».

 

3.2 Коментарі до блок-схеми

 

Дія 1

Відповідно до нормативно-правової бази, Стратегічного плану розвитку міста до 2020 року, Програм щодо функціонування та розвитку житлово-комунального господарства, затверджених рішеннями міської ради на відповідні роки, укладених із споживачами договорів, у жовтні поточного року здійснюється планування роботи КП «УЖКГ» з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та централізованого водопостачання і водовідведення.

 

Дія 2

З метою безперервного та якісного виробництва продукції що півроку, у квітні та жовтні місяці, адміністрацією підприємства видаються відповідні накази, якими затверджуються: план заходів з підготовки та організації опалювального періоду, графіки огляду водоканалізаційних систем, визначаються відповідальні особи та терміни виконання заходів, а також склад моніторингових груп, які проводитимуть перевірку готовності об'єктів до водопостачання, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення.

 

Дія 3А

Згідно з «Правилами технічної експлуатації систем водопостачання і каналізації населених пунктів України» двічі на рік ремонтним персоналом ВОС, дільницею з експлуатації та ремонту каналізаційних та зливних мереж проводиться весняний та осінній технічний огляд обладнання водопровідних, каналізаційних мереж. За результатами оглядів складаються акти.

Протягом року здійснюється планово-попереджувальний ремонт систем водопостачання та водовідведення згідно з графіком планово-попереджувального ремонту.

Щодобово проводиться візуальний огляд водопровідних мереж обхідником водопровідно-каналізаційних мереж з метою виявлення поривів, аварій.

Оперативний персонал ВОС постійно слідкує за роботою водозабірних систем. Ремонтний персонал щотижня здійснює об'їзд водозабірних споруд. Результати оглядів записуються у дефектних відомостях.

Експлуатаційний персонал ВОС, КОС щогодини здійснює обхід технологічного обладнання. Результати оглядів записуються в робочі журнали. Дефекти, виявлені під час оглядів, усуваються негайно, або під час чергового поточного чи капітального ремонту, залежно від їх характеру.

На обладнання, яке вийшло з ладу, складається дефектний акт, а після ремонту чи заміни складається акт введення в експлуатацію.

Перевірка готовності об'єктів проводиться керівництвом ЦТПК, ВТВ, керівництвом КП «УЖКГ».

Стан перевірки готовності об'єктів до роботи періодично заслуховується на оперативних нарадах ЦТПК, технічних радах при головному інженерові, апаратних нарадах КП «УЖКГ», засіданнях виконкому.

 

Дія 3Б

Одночасно з дією 3-А, на підставі «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», наказу КП «УЖКГ» двічі на рік проводиться огляд будівель центральної міської котельні, центральних теплових пунктів щодо підготовки до опалювального періоду та експлуатації у весняно-літній період, за результатами яких складаються акти готовності.

Протягом року ремонтним персоналом ЦК, ТМ здійснюється планово-попереджувальний ремонт обладнання котельні, систем теплового та гарячого водопостачання згідно з графіком планово-попереджувального ремонту, позапланові роботи з усунення аварій в обладнанні теплових пунктів та теплових мереж.

Щороку на центральній міській котельні проводяться пусконалагоджувальні, профілактичні та ремонтно-відновлювальні роботи у відповідності до «Правил систем газопостачання України», «Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів», «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води», про що складаються відповідні акти.

Перевірка готовності об'єктів проводиться керівництвом ЦТПК, ВТВ, керівництвом КП «УЖКГ».

Стан перевірки готовності об'єктів до роботи періодично заслуховується на оперативних нарадах ЦТПК, технічних радах при головному інженерові, апаратних нарадах КП «УЖКГ», засіданнях виконкому.

 

Дія 4А

Якщо в процесі перевірки ВОС, КОС було виявлено невідповідність показників технічним параметрам, дефекти обладнання, то керівником відповідної дільниці на підставі аналізу причин невідповідностей та можливостей для поліпшення розробляються коригуючи дії, результат вжиття яких перевіряється та відображається у відповідних актах.

 

Дія 4Б

Якщо в процесі перевірки ЦК, ТМ було виявлено невідповідність показників технічним параметрам, дефекти обладнання, то керівниками дільниць на підставі аналізу причин невідповідностей та можливостей для поліпшення розробляються коригуючи дії, результати вжиття яких перевіряються та відображаються у відповідних актах.

 

Дія 5А

Згідно з «Правилами технічної експлуатації систем водопостачання і каналізації в населених пунктах України», «Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» КП «УЖКГ» проходить ліцензування у Київській обласній державній адміністрації на централізоване водопостачання та водовідведення, а також отримує Дозвіл на спеціальне водокористування у державному управлінні охорони навколишнього природного середовища у Київській області.

 

Дія 5Б

Згідно з «Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду» до 15 вересня поточного року Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Чернігівській області проводиться перевірка готовності ЦК, ТМ, ЦТП до роботи в опалювальний період. За результатами перевірки до 25 вересня видається Акт готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період, про що інформується виконком Славутицької міської ради. Рішення про початок та про закінчення опалювального періоду приймається розпорядженням директора КП «УЖКГ» на підставі відповідного розпорядження міського голови.

Відповідно до вимог постанови КМУ «Про ліцензування окремих видів діяльності» КП «УЖКГ» отримує ліцензію Національного агентстваефективного використання енергоресурсів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії.

 

Дія 6А

Водопостачання здійснюється на підставі законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», Статуту КП «УЖКГ», а також Ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення, Дозволу на спецводокористування, які видає Київська обласна державна адміністрація.

ВОС здійснюють підйом води з артезіанських свердловин, очищення, транспортування і безперебійне постачання якісної питної води споживачам у необхідній кількості згідно з ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

КОС здійснюють безперебійне відведення і очищення стічних вод, скидання очищених стоків в р. Дніпро згідно з затвердженими Державним управлінням екології та природних ресурсів у Київській області нормами граничнодопустимого скиду.

 

Дія 6Б

Теплопостачання та водопостачання здійснюється відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання» та «Правил користування тепловою енергією», «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», Статуту КП «УЖКГ».

ЦК здійснює свою роботу згідно з ДНБ В 25-20-2001 Газопостачання, «Правил систем газопостачання України», «Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України», «Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» та Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

ЦК здійснює безперебійне вироблення теплової енергії у вигляді теплоносія (технологічної води) і тепломережею закритого типу транспортує до вузлів вводу споживачів та ЦТП. Параметри теплоносія фіксуються оператором ЦК в журналі.

ТМ здійснюють безперебійне постачання споживачів теплоносієм, забезпечуючи безпечну та економічну роботу основного і допоміжного обладнання ТМ та ЦТП.

 

Дія 7А

Контроль за правилами проведення технологічного процесу очистки питної води здійснює хіміко-аналітична лабораторія ЦТПК на підставі свідоцтва про державну атестацію, що здійснюється Головною організацією метрологічної служби Мінжитлокомунгоспу Держспоживстандарту України. Результати контролю фіксуються у відповідних журналах.

Контроль якості питної води проводить інженер-лаборант ХАЛ на підставі графіку аналітичного контролю, затвердженого головним інженером КП «УЖКГ» і погодженого Державним санітарним лікарем у м. Славутичі згідно з вимогами ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Результати контролю відображаються у довідках та фіксуються у відповідних журналах.

 

Дія 7Б

Контроль проведення технологічного процесу підготовки технологічних вод здійснює лабораторія ЦК на підставі «Правил будови і експлуатації парових водогрійних котлів», «Правил безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води» та «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж». Результати контролю фіксуються в журналах.

Контроль якості мережної води проводиться інженером ЦК на підставі графіку аналітичного контролю, затвердженого головним інженером КП «УЖКГ». Результати контролю записуються в журналі.

 

Дія 8А

Якщо в процесі водопостачання виявлені порушення допустимих норм параметрів хімічного складу води, то керівниками дільниць на підставі аналізу причин невідповідностей та можливостей для поліпшення, розробляються коригуючи дії, результати вжиття яких перевіряються та відображаються у відповідних актах.

 

Дія 8Б

Якщо в результаті теплопостачання та гарячого водопостачання виявлені відхилення норм температурних параметрів на виході та вході, то керівництвом дільниць, на підставі аналізу причин невідповідностей та можливостей для поліпшення, розробляються коригуючи дії, результати вжиття яких відображаються у відповідних актах.

Дія 9а

Магістральними трубопроводами за допомогою насосів з частотним перетворювачем, які автоматично підтримують тиск, готова до споживання питна вода транспортується до ЦТП. Параметри тиску в системі водопостачання фіксуються у журналах.

 

Дія 9б

Тепловими мережами за допомогою насосів з частотним перетворювачем, які автоматично підтримують тиск, теплоносій транспортується до ЦТП. Параметри тиску і температури фіксуються у змінних журналах.

 

Дія 10

На ЦТП відбувається розподіл холодної води на воду, яка іде для споживання споживачу та воду, яка іде для підігріву до параметрів гарячої води.

Одночасно на ЦТП відбувається розподіл теплоносія, який іде для опалення приміщень споживачів та теплоносій, який іде для підігріву холодної води до параметрів гарячої.

Процес приготування гарячої води відбувається шляхом передачі теплової енергії від теплоносія холодній воді до температурних параметрів гарячої води. Параметри температури теплоносія холодної води та гарячої води контролюються на вході в ЦТП та на виході з ЦТП.

Тиск у системі гарячого водопостачання підтримується автоматично за допомогою насосу з частотним перетворювачем. Результати параметрів тиску і температури фіксуються у журналах.

 

Дія 11

Транспортування теплової енергії гарячої та холодної води проводиться за допомогою насосів з частотним перетворювачем від ЦТП споживачам цілодобово, на підставі Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення, затверджених відповідною постановою КМУ.

 

Дія 12

Водовідведення здійснюється на підставі законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про охорону навколишнього середовища», «Про користування системи централізованого комунального водопостачання в населених пунктах України», Ліцензії та Статуту КП «УЖКГ».

Каналізаційно-очисні споруди цілодобово приймають та очищують стоки, що надходять від споживачів.

 

Дія 13

Контроль за правилами проведення технологічного процесу очистки стічних вод здійснює лабораторія хіміко-аналітичного контролю якості очищення стічних вод та контролю поверхневих вод ЦТПК на підставі свідоцтва про державну атестацію. Результати контролю фіксуються у журналах.

Контроль якості очистки стоків здійснює інженер-лаборант ЛХАК згідно з графіками використання хімічних аналізів КОС та мережі каналізації міста, затверджених головним інженером КП «УЖКГ» і погоджених Державним санітарним лікарем у м. Славутичі, також згідно з графіком хімічних аналізів КОС, погодженим начальником обласного екологічного управління Київської області відповідно до рівня граничнодопустимих скидів. Результати контролю фіксуються у журналах.

 

Дія 14

Якщо в процесі водовідведення виявлені порушення допустимих норм параметрів хімічного складу стоків, то керівником дільниці на підставі аналізу причин невідповідностей та можливостей для поліпшення, розробляються коригуючи дії, результати яких перевіряються та відображаються у відповідних актах.

 

Дія 15

КОС здійснюють безперебійне відведення очищених стоків шляхом скидання в р. Дніпро згідно з затвердженими управлінням екології та природних ресурсів у Київській області нормами граничнодопустимого скиду.

 

Дія 16

На підставі договорів зі споживачами «Про користування комунальним водопроводом та каналізацією», «Про постачання теплової енергії в гарячій воді» та актів виконаних робіт, розрахунковий відділ бухгалтерії КП «УЖКГ» за фактом використання, проводить нарахування на відпущену продукцію згідно з тарифами затвердженими рішенням виконкому та Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

 

Дія 17

Відповідно до заяв, телефонних дзвінків юридичних та фізичних осіб про незадоволення якістю отриманої продукції здійснюється аналіз об’єктивності скарг на якість наданої продукції.

 

Дія 18

На підставі проаналізованої інформації щодо неякісної продукції, начальником ЦТПК проводиться виявлення причин її невідповідності законодавчо встановленим нормам.

 

Дія 19

В разі підтвердження об’єктивності неякісної продукції, розрахунковим відділом бухгалтерії підприємства здійснюється перерахунок за надану продукцію, а ЦТПК проводить виправлення причин (розробляє та проводить коригувальні дії).

 

Дія 20

В кінці календарного року адміністрація КП «УЖКГ» аналізує діяльність усіх структурних підрозділів підприємства. Узагальнені результати подаються директором КП «УЖКГ» у формі звіту до виконавчого комітету Славутицької міської ради для розгляду.

Окремі показники розвитку КП «УЖКГ» в місті наводяться у Підсумках соціально-економічного та культурного розвитку міста, що розглядаються та затверджуються міською радою.

4.     Моніторинг параметрів процесу

 

Таблиця 1

Показник

Частота вимірів

Відповідальний за вимір

Форма узагальнення

Рівень аналізу

Фізико-хімічний склад питної води в місцях відбору проб зі свердловин (29 свердл.)

1 раз на місяць

зі свердловини за графіком протягом року

Начальник ХАЛ

Щомісячний звіт

 

СЕС м. Славу-тича, ВТВ

Фізико-хімічний склад питної води зі свердловин, яка надходить на ВОС

2 рази за зміну

Інженер-лаборант ХАЛ

Щомісячний звіт

СЕС м. Славу-тича, ВТВ

Фізико-хімічний склад питної води після кожного фільтру та з трубопроводу очищеної води

3 рази за зміну

Інженер-лаборант ХАЛ

Щомісячний звіт

СЕС м. Славу-тича, ВТВ

Фізико-хімічний склад питної води, яка надходить в міську розподільчу мережу

3 рази за зміну

Інженер-лаборант ХАЛ

Щомісячний звіт

СЕС м. Славу-тича

Фізико-хімічний склад питної води в точках відбору м. Славутича

1 раз на місяць

Інженер-лаборант ХАЛ

Щомісячний звіт

СЕС м. Славу-тича, ВТВ

Фізико-хімічний склад води після установки до очищеної води

2 рази на місяць

Начальник ХАЛ

Щомісячний звіт

ХАЛ ЦТПК

Фізико-хімічний склад води з р. Дніпро в районі випуску очищених стічних вод після КОС

1 раз на місяць

Начальник ЛХАК

Щомісячний звіт

 

ВТВ

Фізико-хімічний склад води з р. Дніпро в районі випуску №2

1 раз на місяць

Начальник ЛХАК

Щомісячний звіт

ВТВ

Фізико-хімічний склад стічних вод підприємства

1 раз у квартал

Інж.-лаб. ЛХАК

Щоквартальний звіт

ВТВ

Обсяг виробленої теплової енергії ЦК

1 раз на добу

Технолог ЦК

Добові відомості

ЦТПК

Параметри роботи котлів ЦМК:t°C; тиск кг/см3

2 рази на добу

Нач. зміни ЦТПК

Добові відомості

ЦТПК

Обсяг піднятої води, м3

1 раз на рік

ВТВ

Річний звіт

ДРГП «Північ-геологія»

Обсяг використаної води, м3

1 раз у квартал

ВОС, ВЗ

Квартальний звіт

Дніпров-ське гол. упр. водних ресурсів

Обсяг прийнятих стічних вод, м3

1 раз у квартал

КОС, ВЗ

Квартальний звіт

Дніпров-ське гол. упр. водних ресурсів

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в районі ЦК, тон

1 раз у квартал

ВТВ

Квартальний звіт

Гол. упр. стат.

Обсяг відходів 1-3 класу небезпеки, тон

1 раз на рік

ВТВ

Річний звіт

Гол. упр. стат.

 

 

5.     Документи, що використовуються при виконанні процесу

Таблиця 2

п/п

Найменування документу

Носій (паперовий/

електронний)

Місце збереження (індекс справи згідно з Номенклатурою справ/ сервер підприємства)

Відповідаль-ний за відстеження та (або) зберігання

 1.  

Конституція України

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 2.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 3. 

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 4. 

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 5. 

Закон України «Про охорону навколишнього середовища»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 6. 

Закон України «Про теплопостачання»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 

 

Закон України «Про охорону праці»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 8.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 9. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 10.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 11. 

Закон України «Про захист персональних даних»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 12. 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 13. 

Закон України «Про звернення громадян»

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 14. 

Постанова КМУ №869 від 01.06.11 р. «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транс-портування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води»(зі змінами).

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 15. 

Постанова КМУ №869 від 01.06.11 р. «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване   водопостачання

та водовідведення» (зі змінами).

електронний

Офіційні сайти органів державної влади

ЮВ

 1. 16.

Статут комунального підприємства «Управління житлово-комунального господарства» затверджений на сесії Славутицької міської ради 16.02.01 р. №217-30-ХХ!!! (зі змінами).

паперовий

02-1-07

ВТВ

 1. 17.

Правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів України затверджені наказом №30 від 05.07.95 р. Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству (зі змінами).

паперовий

Бібліотека

КП «УЖКГ»

ВТВ

Бібліотекар

 1. 18.

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж затверджені наказом №71 від 14.02.07 р. Міністерства палива та енергетики України (зі змінами).

паперовий

Бібліотека

КП «УЖКГ»

ВТВ

Бібліотекар

 1. 19.

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України №620/378 від10.12.08 р.(зі змінами).

паперовий

Бібліотека

КП «УЖКГ»

ВТВ

Бібліотекар

 1. 20.

Правила безпеки систем газопостачання України затверджені наказом Держкомітету України по нагляду за охороною праці №254 від 01.10.97 р.(зі змінами).

паперовий

Бібліотека

КП «УЖКГ»

ВТВ

Бібліотекар

 1. 21.

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів затверджені наказом Держкомітету України по нагляду за охороною праці №125 від 23.07.96 р. (зі змінами).

паперовий

Бібліотека

КП «УЖКГ»

ВТВ

Бібліотекар

 1. 22. 

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Комітетом по нагляду за охороною праці України №177 від 08.09.98 р.(зі змінами).

паперовий

Бібліотека

КП «УЖКГ»

ВТВ

Бібліотекар

 1. 23.

Правила користування системами центрального комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України затверджені наказом Міністерства з питаньЖКГ України №190 від 27.06.08 р.(зі змінами).

паперовий

Бібліотека

КП «УЖКГ»

ВТВ

Бібліотекар

 1. 24. 

Правила користування тепловою енергією затверджені Постановою КМ України №1198 від 03.10.07 р. (зі змінами).

паперовий

Бібліотека

КП «УЖКГ»

ВТВ

Бібліотекар

 1. 25.

Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджені Постановою КМ України №630 від 21.07.05 р.(зі змінами)

паперовий

Бібліотека

КП «УЖКГ»

ВТВ

Бібліотекар

 1. 26.

Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України затверджені наказом Державного комітету України по нафті і газу №355 від 01.11.94 р.(зі змінами).

паперовий

Бібліотека

КП «УЖКГ»

ВТВ

Бібліотекар

 1. 27.

ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеною для споживання людиною» затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України №400 від12.05.10 р.(зі змінами).

паперовий

Бібліотека

КП «УЖКГ»

ВТВ

Бібліотекар

 1. 28.

Положення про підрозділи КП «УЖКГ»

паперовий

02-2-01

ВТВ

 1. 29.

Рішення міської ради, виконавчого комітету та розпорядження міського голови

паперовий

01-01

ІРС

 1. 30.

Накази та розпорядження директора КП «УЖКГ»

паперовий

паперовий

01-02

01-03

ІРС

 1. 31.

Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади

паперовий

Бібліотека КП «УЖКГ»

Бібліотекар

 1. 32.

Статут територіальної громади м. Славутича

паперовий

Бібліотека КП «УЖКГ»

Бібліотекар

 1. 33.

Документи СУЯ

електронний

паперовий

Сервер КП «УЖКГ»

04-49

Секретар-референт ВЗ

 
6.     Записи за процесом

Таблиця 3

п/п

Найменування запису

Носій (паперовий/ електронний)

Місце збереження (індекс справи згідно з Номенклатурою справ/сервер підприємства)

Відповідальний за формування та зберігання

 1. 1.

Журнал відбору проб

паперовий

11-08-23а

Начальник ХАЛ

 1. 2.

Журнал обліку лабораторних аналізів

 

паперовий

11-08-24

Інженер-лаборант ХАЛ

 1. 3.

Лабораторний журнал з контролю за якістю питної води

паперовий

11-08-22а

Інженер-лаборант ХАЛ

 1. 4.

Лабораторний журнал з контролю за якістю питної води

паперовий

11-08-22б

Інженер-лаборант ХАЛ

 1. 5.

Журнал відбору проб

паперовий

11-08-23

Інженер-лаборант ХАЛ

 1. 6.

Лабораторний журнал з контролю за якістю питної води

паперовий

11-08-22

Начальник ХАЛ

 1. 7.

Журнал обліку лабораторних аналізів

паперовий

11-10-20

Начальник ЛХАК

 1. 8.

Журнал обліку лабораторних аналізів

паперовий

11-10-20

Начальник ЛХАК

 1. 9.

Статистичний звіт про водокористування

паперовий

02-4-11

ВТВ

ВЗ

 1. 10.

Статистичний звіт про охорону атмосферного повітря

паперовий

02-4-10

ВТВ

 1. 11.

Статистичний звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва Ф-14

паперовий

02-4-12

ВТВ

 1. 12.

Статистичний звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва Ф-1

паперовий

02-4-12

ВТВ

 1. 13.

Журнал обліку якості стічних вод

паперовий

11-10-18

Інженер-лаборант ЛХАК

 1. 14.

Журнал реєстрації аналізів технології виробництва

паперовий

11-06-37

Технолог ЦК

 1. 15.

Добові відомості роботи обладнання.

паперовий

11-05-17

 

Начальник зміни ЦТПК

 1. 16.

Відомості про роботу обладнання

 

11-06-21

Майстер зміни ЦК

 1. 17.

Статистичний звіт про використання підземних вод

паперовий

02-4-14

ВТВ