Система управління якості - Додаток №2 до наказу № 02

                                                                                                  

Цілі і задачі

комунального підприємства "Управління житлово-комунального господарства" на 2014 рік

 

1.        Не допускати перевищення загальновиробничих норм питомих витрат паливо-енергетичних ресурсів (ПЕР) на надання послуг з теплопостачання, водопостачання та оброблення стічних вод, а саме:

1.1.      Послуги з розподілу води (питної) – 1000,00 кВт·год./1000 м3;

1.2.      Збирання і оброблення стічних вод – 258,7 кВт·год./1000 м3;

1.3.      Теплова енергія вироблена і відпущена котельнями – 162,0 кг.у.п./Гкал та 28,86 кВт·год./Гкал.

2.     Не допускати перевищення втрат та не облічених витрат питної води не більш ніж 20% від води поданої в

систему водопостачання;

3.        Не допускати відхилення якості води від ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної

для споживання людиною»;

4.   Забезпечити своєчасний початок і закінчення опалювального сезону (не пізніше ніж за три дні із

середньодобовою температурою - +8°С);

5.         Не допускати перерв у водопостачанні (не більше як 6 годин на добу при цілодобовому водопостачанні та двох

разів на місяць);

6.         Не допускати перевищення часу на ліквідацію аварій встановленим ДБН В.2.5-75;2013 «Водопостачання.

Зовнішні мережі та споруди", а саме:

6.1.      Для трубопроводів до 400 мм – не більше 8 годин;

6.2.      Для трубопроводів понад 400 мм – не більше 12 годин.

7.      Не допускати перерв в електропостачанні споживачу більш ніж на 24 години для II та III категорії населених пунктів.